Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

MEDITERRANEAN RESORT. Μερος 1ον.Απο τήν εικονική πραγματικότητα στήν πραγματικότητα . Ο σχεδιασμός σέ πρόγραμμα εικονικής παρουσίασης μέχρι καί τό " περασμα " στο τελικό αποτέλεσμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: