Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2009

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΣΑΛΟΝΙΟΥ

ROMAN - ΡΙΝΤΟ ΦΟΥΣΚΑ ΜΕ ΡΕΛΙ

ΟΥΡΑΝΟΣ ΜΕ ΔΙΠ[ΛΟ ΛΑΜΠΡΙΚΕΝ - ΤΡΟΥΚΣ

ΡΟΜΑΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ

ROMAN - ΑΣΥΜΕΤΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΝΕΛ - ΑΣΥΜΕΤΡΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΑΝΕΛ ΜΕ ΤΡΟΥΚΣ