Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ


Με κουρτινόξυλο οσο είναι τό ριντό. Δηλ. περίπου 1,30μ


Μέ προσθήκη φάσας 0,20 εκ. στό επάνω μέρος τής εσωτερικής από τό υφασμα τού ριντό η σέ κάποιο μονόχρωμο χρώμα που συμφωνεί μέ τά χρώματα τού ριντό .