Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΚΡΕΒΑΤΙΟΥ ΣΤΟΝ ΔΡΥΜΟ.ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΞΑΝΘΙΝΙΔΟΥ

Εσωτερική σέ συνδυασμό μέ φάσα από τό δευτέρο ύφασμα.

Μέ προσθήκη διακοσμητικά κορδελλάκια συνδυάζοντας καί τά δύο χρώματα.

Μέ διακόσμηση τιράντας καί τό δέυτερο ύφασμα από κάτω .( Φάσα ) 

Τό αμπράζ συνδιάζει καί τά δύο υφάσματα.

Χωρίς τήν δέυτερη φάσα.

Αντί γιά τιράντες ράβονται κορδελάκια από τό ίδιο ύφασμα ή από μον'οχρωμο ύφασμα.
Μαξιλάρια 4 καί ένα μονόχρωμο μέ διακοσμητικά κουμπιά ολα.Μπορούν νά γίνουν καί χωρίς διακοσμητικά κουμπιά .

Μαξιλάρια 4 καί ένα μέ τό ύφασμα τού ουρανού.

Οί δύο πλευρές τού ουρανού . Τοποθετημένα μέ velcron .Τιράντες μονόχρωμες σέ χρωματικό συνδυασμό μέ τόν ουρανό.
Δεν υπάρχουν σχόλια: